برنامه‌های آینده‌ی شرکت CD Projekt رسما از سال ۲۰۲۲ تغییر میکند.

lightbox