استودیو Techland تایید کرد که بازیDying Light 2 در سال ۲۰۲۱ عرضه می شود

lightbox