طبق گزارشات به نظر می رسد بازی GTA 6 در سال ۲۰۲۵ منتشر می شود

lightbox