بازی GTA 6 در شهر وایس سیتی رخ خواهد داد و در سال ۲۰۲۵ منتشر می‌شود

lightbox