معرفی شمشیر گلامدرینگ سرزمین میانه

معرفی شمشیر گلامدرینگ

معرفی شمشیر گلامدرینگ سرزمین میانه

گلامدرینگ (Glamdring)نام یک شمشیر الفی بود که در دوران نخست برای پادشاه الف های گوندولین ، تورگون ساخته شد ؛ این شمشیر در دوران سوم به گندالف رسید؛ تورگون شاه الف های گوندولین در جنگ ها و نبردهایش این شمشیر استفاده میکرد اما پس از سقوط گوندولین ، گلامدرینگ برای بیش از ۶ هزارسال ناپدید شد تا این که در سال ۲۹۶۱ دوران سوم همراه با اورکریست شمشیر تورین سپربلوط و خنجر بیلبو که بعدها نیش نامیده شد در غار ترول ها در اریا دور پیدا شد و گندالف برای مبارزات خود از آن استفاده کرد؛ گندالف در ادامه سفر خود با این شمشیر گابلین بزرگ را در شهر گابلینها نابود کرد؛ همچنین او از گلامدرینگ نبردها و رویدادهای جنگ حلقه استفاده کرد ؛ اورکهای کوهستان مه آلود این شمشیر را با نام کوبنده (Beater) میشناسند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *