کریستوفر نولان از مزیت سه گانه شوالیه تاریکی اش می گوید

lightbox