در طی مراسم Xbox Shocase 2022 ، تریلر بازی Flintlock: The Siege Of Dawn منتشر شد

lightbox