انتظار می رود که Windows 11 در تاریخ ۲۰ اکتبر عرضه شود

lightbox