گوگل : کنسول Stadia هنوز زنده است و امسال بیش از ۱۰۰ بازی برای آن منتشر می شود

lightbox