بیلبو بزرگترین دروغگوی ارباب حلقه ها بود

بیلبو بزرگترین دروغگوی ارباب حلقه ها بود ارباب حلقه ها و بقیه داستان های سرزمین میانه…

چه زمانی سارومان در ارباب حلقه ها به یک شرور تبدیل شد؟

چه زمانی سارومان در ارباب حلقه ها به یک شرور تبدیل شد؟ جادوگر شیطان صفت سارومان…

گندالف تنها جادوگری نبود که در ارباب حلقه ها رنگ خود را تغییر داد

گندالف تنها جادوگری نبود که در ارباب حلقه ها رنگ خود را تغییر داد در ارباب…

چرا حامی اسنیپ یک گوزن است و چرا همیت بالایی دارد

چرا حامی اسنیپ یک گوزن است و چرا همیت بالایی دارد معنای پشت هر یک از…

چرا فرودو پس از ارباب حلقه ها، سرزمین میانه را ترک کرد؟

چرا فرودو پس از ارباب حلقه ها، سرزمین میانه را ترک کرد؟ در حالی که پایان…

بعد از ارباب حلقه ها چه اتفاقی برای سم وایز گمجی افتاد؟

بعد از ارباب حلقه ها چه اتفاقی برای سم وایز گمجی افتاد؟ در حالی که فرودو…

چرا فرودو در ارباب حلقه‌ها رویایی از سائورون را در آمون هن دید؟

چرا فرودو در ارباب حلقه‌ها رویایی از سائورون را در آمون هن دید؟ فرودو پس از…

آیا تاریک ترین جادوگران هری پاتر و جانوران شگفت انگیز تا به حال با هم ملاقات کردند؟

آیا تاریک ترین جادوگران هری پاتر و جانوران شگفت انگیز تا به حال با هم ملاقات…

ارباب حلقه ها : قدرتمند ترین صاحبان ۹ حلقه چه کسانی بودند؟

ارباب حلقه ها : قدرتمند ترین صاحبان ۹ حلقه ها چه کسانی بودند؟ وقتی صحبت از…

سرنوشت ایوین بعد از ارباب حلقه ها چه بود ؟

سرنوشت ایوین بعد از ارباب حلقه ها چه بود ؟ فرنچایز ارباب حلقه ها دارای برخی…