۰

سیستم مورد نیاز بازی It Takes Two

It Takes Two

It Takes Two

سیستم مورد نیاز

 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i3-2100T یا  AMD FX 6100
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 660 یا AMD R7 260x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 
It Takes Two

سیستم پیشنهادی

 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5 3570K یا  AMD Ryzen 3 1300x
RAM  (رم ) :
۱۶ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 980 یا AMD R9 290X
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
ورژن ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :

It Takes Two

It Takes Two

It Takes Two

It Takes Two

It Takes Two

It Takes Two

It Takes Two

It Takes Two
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i3-2100T یا  AMD FX 6100
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 660 یا AMD R7 260x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i3-2100T یا  AMD FX 6100
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 660 یا AMD R7 260x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i3-2100T یا  AMD FX 6100
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 660 یا AMD R7 260x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i3-2100T یا  AMD FX 6100
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
Nvidia GeForce GTX 660 یا AMD R7 260x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۱
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۸.۱ یا ۱۰ – ۶۴ بیت
Storage ( حافظه ) :
۵۰ گیگابایت
 

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

بامداد نوروزیان

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *