۰

سیستم مورد نیاز بازی Minecraft

Minecraft
Minecraft

سیستم مورد نیاز

 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i3-3210 / AMD A8-7600 APU یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۴ گیگابایت رم ( ۲ گیگابایت رم خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
Intel HD Graphics 4000 (Ivy Bridge) یا AMD Radeon R5 series (Kaveri line) /  Nvidia GeForce 400 Series یا AMD Radeon HD 7000 series همراه با OpenGL 4.4
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۷ به بالا / OS X 10.9 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۱ گیگابایت
 
Minecraft

سیستم پیشنهادی

 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-46۹۰ / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 یا بالاتر
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم ( ۴ گیگابایت خالی )
GPU ( کارت گرافیک ) :
GeForce 700 Series یا AMD Radeon Rx 200 Series همراه با OpenGL 4.5
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
……….
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ به بالا / OS X 10.12 / لینوکس ( هر نسخه ای بعد از ۲۰۱۴ )
Storage ( حافظه ) :
۴ گیگابایت ( فضای مورد نیاز برای ذخیره نقشه های مختلف )
Minecraft Minecraft Minecraft Minecraft Minecraft Minecraft Minecraft Minecraft Minecraft

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

بامداد نوروزیان

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *