۰

تمدن افسانه ای هایپر بورین | پیش از پیدایش آتلانتیس

تمدن افسانه ای هایپر بورین | پیش از پیدایش آتلانتیس


فیلسوف بزرگ یونانی افلاطون باور داشت که درافسانۀ مصری آتلانتیس و هرودوس از قاره ایی افسانه ایی صحبت شده است که در منطقۀ شمال بنام هایپربورین قرار داشته است. وقتی از عواقب یک عصر یخبندان، هایپربورین به نابودی کشیده شد، بقایای این تمدن انسان-خدایگان، به جنوب مهاجرت نمودند . گفته میشود این مهاجران همانهایی بودند که امپراطوری آتلانتیس را در قارۀ آتلانتیس بنا نهادند.

جوامع اسراری پنهان که هیتلر را برسرقدرت نهادند، درآغازسال ۱۹۳۰ به قطب جنوب علاقۀ شدید نشان دادند. جوامع وریل و تیول با پشتکار زیاد درمورد تبت باستان تحقیق میکردند. آنها روش خاصی از باستان شناسی را پیش میبردند.

تمدن افسانه ای هایپر بورین

جوامع سری که نازی ها را تحت تاثیرات ایدئولوژیک خود قرار داده بودند، با استناد به شباهت های فرهنگی، زبانی،و ژنتیکی این افسانه ها با افسانه های شمالی «Nordic» با «خدایان» مو بور،و چشم آبی ، به این نتیجه رسیده بودند که زمین درطی اعصار، به دفعات دچار سیل های جهانی ، شبیه طوفان نوح شده است ، وبخش عظیمی از دل زمین ، تهی بوده و از هزاران سال پیش شاخه های ناشناخته ایی از انسان نماها را درخود مسکن داده است.شهر تیول، پایتخت قارۀ هایپربوریا و قدیمی تر از آتلانتیس بوده و بر اساس آموزه های سری، به لحاظ پیشرفت تکنولوژیکی و اجتماعی درحد بسیار بالائی بوده وتا قبل از طوفان زنده بوده است.وقتی طوفان شروع شد هایپربورین ها از دامنه های رشته کوه های هیمالیا ازطریق تونل های بسیار درازی که درپوستۀ زمین ایجاد کرده بودند و تا اعماق زمین راه داشت، در درون زمین ساکن گردیدند.مطابق گفته ها ، آنها پادشاهی جدیدشان را آگارتا یا آگارتی ، و شهر مرکزی «پایتخت» را شامبالا، که بهشت زیرین نیز خوانده میشود، نام نهادند محققان زیادی هستند که باور دارند بنیانگذاران هایپربوریا ، آتلانتیس ، تیول ، و سایر تمدنهای باستانی ، موجوداتی از سایر سیارات و ستارگان بوده اند.

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

عرفان سعید زنوزی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *