ریدلی اسکات تایید کرد که فیلمنامه گلادیاتور ۲ به پایان رسیده است

lightbox