هیرویوکی سانادا (Hiroyuki Sanada) در فیلم John Wick 4 نقش آفرینی خواهد کرد.

lightbox