نقش آفرینی کاترین هان در فیلم Knives Out 2 تایید شد.

lightbox