بایگانی برچسب ها: Bully

چند حقیقت درباره بازی Bully که شاید ندانید.

چند حقیقت در بازی Bully که شاید ندانید. نام اولیه بازی قرار بود چیز دیگری باشد در ابتدا قرار بود بازیBully با نام Canis Canem عرضه شود، عبارتی لاتین به معنای سگ، سگ را میخورد اما در اصل معنی چنین عبارت عجیبی در توصیف یک وضعیت رقابتی شدید است، جایی که مردم مایل به آسیب […]
lightbox