معرفی روز دورین سال نو دورف های سرزمین میانه

معرفی روز دورین سال نو دورف های سرزمین میانه معرفی روز دورین سال نو دورف های…

معرفی شمشیر اورکریست (orcist) معروف به شمشیر گابلین کش سرزمین میانه

شمشیر اورکریست (orcist) که به نام شمشیر گابلین کش معروف است یک شمشیر بسیار زیبا وکار…

زندگینامه حماسی پادشاه زیر کوهستان تورین سپربلوط

تورین سپربلوط تورین دوم در سال ۲۷۴۶ از دوران سوم در اره بور بدنیا آمد، وی…