بایگانی برچسب ها: تورین سپربلوط

معرفی روز دورین سال نو دورف های سرزمین میانه

معرفی روز دورین سال نو دورف های سرزمین میانه معرفی روز دورین سال نو دورف های سرزمین میانه «اولین روز سال جدید دورف‌ها…فقط می‌دانیم که روز اول آخرین ماه پاییز در آستانه‌ی زمستان است.»نقل قول از تورین سپربلوط، هابیت، فصل سه، استراحتی کوتاهاولین روز سال دورفی را مطابق آخرین ماه نوی پاییز محاسبه می‌کردند. یعنی […]

معرفی شمشیر اورکریست (orcist) معروف به شمشیر گابلین کش سرزمین میانه

شمشیر اورکریست (orcist) که به نام شمشیر گابلین کش معروف است یک شمشیر بسیار زیبا وکار آمد بود که در دوران اول تسوط الف های گوندولین ساخته شد،این شمشیر در ابتدا در دوران اول توسط اکته لیون معروف به( اکته لیون چشمه) یکی از اربابان قدرتمند گوندولین مورد استفاده قرار میگرفت اما در دوران سوم […]

زندگینامه حماسی پادشاه زیر کوهستان تورین سپربلوط

تورین سپربلوط تورین دوم در سال 2746 از دوران سوم در اره بور بدنیا آمد، وی پسر تراین دوم، پسر ترور شاه مردم دورین بود. تورین برادری به نام فریرین و خواهری به نام دیس داشت که فیلی و کیلی را زایید. تورین هرگز ازدواج نکرد. او از فاصله ای دور ویرانی اسماگ آن هنگام […]
lightbox