حدیث سفر ائارندیل و جنگ خشم

حدیث سفر ائارندیل و جنگ خشم آن گروه از پسران فئانور که هنوز زنده بودند، ناگاه…

نبرد آزانول بیزار از نبرهای دوران سوم سرزمین میانه

نبرد آزانول بیزار از نبرهای دوران سوم سرزمین میانه نبرد آزانول بیزار از نبرهای دوران سوم…

حمله به میرکوود (Attack on the Mirkwood) اولین جنگ حلقه سرزمین میانه

حمله به میرکوود (Attack on the Mirkwood) اولین جنگ حلقه سرزمین میانه حمله به میرکوود (Attack…

خلاصه آغاز جنگ سائورون با الف ها

خلاصه آغاز جنگ سائورون با الف ها خلاصه آغاز جنگ سائورون با الف ها در دوران…

نبرد قله دوئل گندالف و بلای جان موریا سرزمین میانه

نبرد قله battle of the paek به نبرد و درگیری گندالف و بالروگ بلای جان موریا…

طاعون بزرگ دوران سوم سرزمین میانه

طاعون بزرگ دوران سوم سرزمین میانه طاعون بزرگ دوران سوم سرزمین میانه طاعون هولناکی که میانه‌ی…

نبرد فورنست شاخص‌ترین نبرد در پایان قلمرو پادشاهی شمال سرزمین میانه

نبرد فورنست شاخص‌ترین نبرد در پایان قلمرو پادشاهی شمال سرزمین میانه در سال ۱۹۷۴ دوران سوم…

آخرین نبرد دول گلدور (Battle of Dol Guldur) سرزمین میانه

آخرین نبرد دول گلدور (Battle of Dol Guldur) آخرین نبرد دول گلدور (Battle of Dol Guldur)…

معرفی نبرد دیل (Battle of dale) یکی از نبرد های بزرگ جنگ حلقه سرزمین میانه

یکی ار سوالاتی که همیشه در ذهن طرفداران ارباب حلقه پیش می آید این است که…

دوئل تراژدیک ملکور و فین گولفین از بزرگترین مبارزات تاریخ سرزمین میانه

دوئل تراژدیک ملکور و فین گولفین دوئل تراژدیک ملکور و فین گولفین از بزرگترین مبارزات تاریخ…