کاندید های جوایز GDC Awards 2024 مشخص شدند

امروز، برگزارکنندگان کنفرانس توسعه‌دهندگان بازی نامزدهای جوایز GDC 2024 را اعلام کردند. بازی‌های Larian’s Baldur’s Gate 3 و Nintendo’s The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom هر کدام به هفت نامزدی دست یافتند.

برندگان جوایز GDC 2024 در کنار جوایز جشنواره بازی های مستقل (IGF Awards) در مراسم جوایز انتخاب توسعه دهندگان بازی (GDCA) در روز چهارشنبه، ۲۰ مارس در مرکز همایش Moscone سانفرانسیسکو معرفی خواهند شد.

کاندید های جوایز GDC Awards 2024

بهترین صدا

 • Baldur’s Gate 3
 • Hi-Fi Rush
 • Marvel’s Spider-Man 2
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
 • Venba

اولین حضور یک بازی مستقل

 • COCOON
 • Dave the Diver
 • Dredge
 • Venba
 • Viewfinder

بهترین طراحی

 • Baldur’s Gate 3
 • COCOON
 • Dredge
 • Hi-Fi Rush
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

بیشترین نوآوری

 • Baldur’s Gate 3
 • COCOON
 • Hi-Fi Rush
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
 • The Making of Karateka

بهترین روایت

 • Alan Wake II
 • Baldur’s Gate 3
 • Marvel’s Spider-Man 2
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
 • Venba

بیشترین تاثیر اجتماعی

 • A Space for the Unbound
 • Assassin’s Creed Mirage
 • Baldur’s Gate 3
 • Terra Nil
 • Venba

بهترین فناوری

 • Alan Wake II
 • Baldur’s Gate 3
 • Marvel’s Spider-Man 2
 • Starfield
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

زیباترین جلوه‌های بصری

 • Alan Wake II
 • COCOON
 • Final Fantasy XVI
 • Hi-Fi Rush
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

بهترین بازی سال

 • Baldur’s Gate 3
 • COCOON
 • Dave the Diver
 • Dredge
 • Marvel’s Spider-Man 2
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *