۰

معرفی مجموعه ترسناک مقصد نهایی Final Destination

معرفی مجموعه ترسناک مقصد نهایی Final Destination

مقصد نهایی: یک مجموعه فیلم ترسناک آمریکایی است که بر اساس مفهوم مرگ حتمی یا مرگ از پیش تعیین شده ساخته شده است. در این فیلم ها، شخصیت اصلی یک پیشگویی مرگبار را پیش از وقوع آن تجربه می کند و با نجات خود و دیگران از آن، مرگ را خشمگین می کند. مرگ سپس شروع به کشتن این افراد به روش های تصادفی و غیرمنتظره ای می کند تا مرگ از پیش تعیین شده آنها را محقق کند.

تاکنون پنج فیلم در این مجموعه ساخته شده است که عبارتند از:

۱. مقصد نهایی (۲۰۰۰)

در این فیلم، الکس براونینگ (دوون ساوا) و دوستانش از یک هواپیمای مسافربری در حال سقوط نجات پیدا می کنند. الکس پیش از وقوع سقوط هواپیما، یک پیشگویی مرگبار را تجربه می کند و به همین دلیل از هواپیما خارج می شود. با این حال، مرگ از این امر خشمگین می شود و شروع به کشتن الکس و دوستانش به روش های تصادفی و غیرمنتظره ای می کند تا مرگ از پیش تعیین شده آنها را محقق کند.

این فیلم با استقبال مثبت منتقدان و تماشاگران روبرو شد و به موفقیت تجاری چشمگیری دست یافت. فیلم مقصد نهایی همچنین الهام بخش ساخت مجموعه ای از فیلم های ترسناک مشابه شد.

۲. مقصد نهایی ۲ (۲۰۰۳)

در این فیلم، کلیر ریورز (الی لارتر) و دوستانش از یک ترن هوایی در حال سقوط نجات پیدا می کنند. کلیر نیز پیش از وقوع سقوط ترن هوایی، یک پیشگویی مرگبار را تجربه می کند. با این حال، مرگ از این امر خشمگین می شود و شروع به کشتن کلیر و دوستانش به روش های تصادفی و غیرمنتظره ای می کند تا مرگ از پیش تعیین شده آنها را محقق کند.

این فیلم نیز با استقبال مثبت منتقدان و تماشاگران روبرو شد و به موفقیت تجاری چشمگیری دست یافت. فیلم مقصد نهایی ۲ همچنین به دلیل صحنه های مرگ وحشیانه و خشونت آمیز خود مورد توجه قرار گرفت.

۳. مقصد نهایی ۳ (۲۰۰۶)

در این فیلم، ویلیام بلادورث (فرانک کولیسون) و دوستانش از یک حادثه تصادف قطار نجات پیدا می کنند. ویلیام نیز پیش از وقوع حادثه، یک پیشگویی مرگبار را تجربه می کند. با این حال، مرگ از این امر خشمگین می شود و شروع به کشتن ویلیام و دوستانش به روش های تصادفی و غیرمنتظره ای می کند تا مرگ از پیش تعیین شده آنها را محقق کند.

این فیلم با استقبال متوسط منتقدان و تماشاگران روبرو شد. فیلم مقصد نهایی ۳ همچنین به دلیل تغییر در فرمول فیلم های قبلی این مجموعه مورد انتقاد قرار گرفت.

۴. مقصد نهایی ۴ (۲۰۱۱)

در این فیلم، نائومی کلارک (نیکول لیچی) و دوستانش از یک حادثه سقوط هواپیما نجات پیدا می کنند. نائومی نیز پیش از وقوع حادثه، یک پیشگویی مرگبار را تجربه می کند. با این حال، مرگ از این امر خشمگین می شود و شروع به کشتن نائومی و دوستانش به روش های تصادفی و غیرمنتظره ای می کند تا مرگ از پیش تعیین شده آنها را محقق کند.

این فیلم با استقبال متوسط منتقدان و تماشاگران روبرو شد. فیلم مقصد نهایی ۴ همچنین به دلیل تغییر در فرمول فیلم های قبلی این مجموعه مورد انتقاد قرار گرفت.

۵. مقصد نهایی ۵ (۲۰۱۱)

در این فیلم، نیکلاس کوین (نیکلاس د’آگوستین) و دوستانش از یک حادثه سقوط آسانسور نجات پیدا می کنند. نیکلاس نیز پیش از وقوع حادثه، یک پیشگویی مرگبار را تجربه می کند. با این حال، مرگ از این امر خشمگین می شود و شروع به کشتن نیکلاس و دوستانش به روش های تصادفی و غیرمنتظره ای می کند تا مرگ از پیش تعیین شده آنها را محقق کند.

این فیلم با استقبال منفی منتقدان و تماشاگران روبرو شد. فیلم مقصد نهایی ۵ همچنین به دلیل تکراری بودن داستان و ضعف فیلمنامه مورد انتقاد قرار گرفت.

معرفی مجموعه ترسناک مقصد نهایی Final Destination

نمرات مجموعه ترسناک مقصد نهایی Final Destination :

مقصد نهایی (۲۰۰۰)

امتیاز منتقدان: ۶۱% از راتن تومیتوز

امتیاز تماشاگران: ۷۱% از راتن تومیتوز

امتیاز IMDb: 6.7

امتیاز متاکریتیک: ۵۳/۱۰۰

مقصد نهایی ۲ (۲۰۰۳)

امتیاز منتقدان: ۶۱% از راتن تومیتوز

امتیاز تماشاگران: ۷۲% از راتن تومیتوز

امتیاز IMDb: 6.6

امتیاز متاکریتیک: ۵۲/۱۰۰

مقصد نهایی ۳ (۲۰۰۶)

امتیاز منتقدان: ۴۰% از راتن تومیتوز

امتیاز تماشاگران: ۵۷% از راتن تومیتوز

امتیاز IMDb: 5.9

امتیاز متاکریتیک: ۳۸/۱۰۰

مقصد نهایی ۴ (۲۰۱۱)

امتیاز منتقدان: ۳۵% از راتن تومیتوز

امتیاز تماشاگران: ۵۴% از راتن تومیتوز

امتیاز IMDb: 5.8

امتیاز متاکریتیک: ۳۲/۱۰۰

مقصد نهایی ۵ (۲۰۱۱)

امتیاز منتقدان: ۱۵% از راتن تومیتوز

امتیاز تماشاگران: ۴۲% از راتن تومیتوز

امتیاز IMDb: 5.4

امتیاز متاکریتیک: ۱۷/۱۰۰

بر اساس این نمرات، می توان گفت که فیلم مقصد نهایی (۲۰۰۰) بهترین فیلم این مجموعه است و فیلم مقصد نهایی ۵ (۲۰۱۱) بدترین فیلم این مجموعه است.

در ادامه به بررسی برخی از ویژگی های مشترک این مجموعه فیلم می پردازیم:

داستان همه فیلم های این مجموعه بر اساس مفهوم مرگ حتمی یا مرگ از پیش تعیین شده ساخته شده است. در این فیلم ها، شخصیت اصلی یک پیشگویی مرگبار را پیش از وقوع آن تجربه می کند و با نجات خود و دیگران از آن، مرگ را خشمگین می کند. مرگ سپس شروع به کشتن این افراد به روش های تصادفی و غیرمنتظره ای می کند تا مرگ از پیش تعیین شده آنها را محقق کند.

این مفهوم در همه فیلم های این مجموعه مشترک است و یکی از دلایل اصلی محبوبیت این مجموعه فیلم ها محسوب می شود.

در همه فیلم های این مجموعه، مرگ به عنوان یک نیرویی قدرتمند و غیرقابل پیش بینی به تصویر کشیده شده است. مرگ در این فیلم ها می تواند از هر طریقی افراد را بکشد، حتی از طریق روش های تصادفی و غیرمنتظره ای که تصور آن برای انسان ها غیرممکن است.

این تصویرسازی از مرگ یکی دیگر از دلایل اصلی محبوبیت این مجموعه فیلم ها محسوب می شود.

در همه فیلم های این مجموعه، صحنه های مرگ به صورت گرافیکی و خشونت آمیز به تصویر کشیده شده است. این صحنه ها اغلب باعث ترس و وحشت تماشاگران می شوند.

این صحنه های مرگ یکی از ویژگی های اصلی این مجموعه فیلم ها محسوب می شوند و یکی از دلایل اصلی محبوبیت این مجموعه فیلم ها در میان طرفداران فیلم های ترسناک محسوب می شود.

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

بامداد نوروزیان

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *