۰

ماجرای ترسناک تخت خواب هتل

ماجرای ترسناک تخت خواب هتل

ماجرای ترسناک تخت خواب هتل

در سال ۲۰۰۲ شخصی در یک موتل در تایلند یک اتاق کرایه میکند. بعد از گذراندن چند شب در این اتاق و اشنایی او با یکی از همسایه ها به او میگوید که از شبی که به این اتاق امده است، هرشب صورت چاقو خورده و خونین یک مرد جوان را در فاصله یک سانتی صورتش در شب میبیند.

انها توجهی به این مسئله نمیکنند اما همچنان این خواب ها ادامه داشت که تا روزی که متوجه میشود بوی بسیار بدی در اتاقش به مشام میرسد. با گشتن اتاق و پیدا نکردن منبع بود، به مدیر موتل شکایت میکند که اتاقش بوی بسیار بدی میدهد. مدیر موتل همراه کارمندش به اتاق رفته و همه جارا بررسی میکنند اما به مورد مشکوکی برنمیخورد. این بو انقدر بد و زیاد بود که نمیتوانست در این اتاق بماند اما مدیر اصرار داشت که منبع بو حتما باید پیدا شود. سپس بعد از گشتن و بررسی بیشتر اتاق منبع بو را از تخت داخل اتاق میابند.انها چوبه زیر تخت را در میاورند و متوجه میشوند که یک جنازه در قسمت پایینی تخت پنهان شده است. سپس بعد از مداخله پلیس، مشخص میشود که این جنازه مربوط به یک مرد جوان است که به نظر میرسد یک هفته در این اتاق زیر تخت پنهان شده است.قاتل پیدا نشد اما به نظر میرسد بعد از درگیری در این اتاق قاتل جنازه را زیر تخت پنهان کرده و بعد از ترک اتاق هرگز به انجا برنگشته است.

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

عرفان سعید زنوزی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *