بازی S.T.A.L.K.E.R. 2 همچنان در سال ۲۰۲۳ منتشر خواهد شد.

lightbox