فیلمبرداری فیلم WATCH DOGS به طور رسمی آغاز شده است

فیلمبرداری فیلم WATCH DOGS به طور رسمی آغاز شده است فیلم Watch Dogs به طور رسمی…

لیست تمام بازی های سری Watch Dogs به ترتیب انتشار

تمام بازی های سری Watch Dogs Watch Dogs یک سری بازی مدرن و جهان باز است…

فروش ۲ میلیون نسخه ای Watch Dogs Legion

فروش بازی Watch Dogs Legion در سه روز عرضه خود، به مرز ۲ میلیون نسخه رسیده…