بازی Slitterhead در سال ۲۰۲۴ به نمایش گذاشته می شود

از زمانی که استودیوی بازی سازی بوکه برای اولین بار بازی Slitterhead، بازی ترسناک آینده خود…