بایگانی برچسب ها: 6 Battlefield

بر اساس شایعات ۶ Battlefield به هنگام عرضه ۱۰ الی ۱۲ نقشه برای بخش چندنفره خواهد داشت.

براساس شایعات، Battlefield 6 به هنگام عرضه ۱۰ الی ۱۲ نقشه برای بخش چندنفره خواهد داشت. این طور که به نظر می‌رسد نقشه‌های Battlefield 6 نسبت به نسخه‌های گذشته بسیار بزرگ‌تر هستند، هم‌چنین بازی به هنگام عرضه ۱۰ الی ۱۲ نقشه خواهد داشت. دایس برنامه دارد تا به هر دو ماه یکبار هم به این […]
lightbox