بایگانی برچسب ها: نقد و بررسی انیمه Weathering With You

نقد و بررسی انیمه Weathering With You

نقد و بررسی انیمه Weathering With You متن حاوی اسپول است در جدیدترین ساخته آقای “ماکوتو شینکای ” به نظر مى رسد که ایشون سعی کرده است یک انیمه ای متفاوت از آثار قبلی ارائه دهد اما همچنان داستان انیمه، یک داستان کلیشه ای می باشد. داستان این انیمه در مورد پسر نوجوانی به نام […]
lightbox