بایگانی برچسب ها: معرفی Yennefer of vengerberg

معرفی Yennefer of vengerberg معشوقه گرالت دنیای ویچر

معرفی Yennefer of vengerberg معشوقه گرالت دنیای ویچر ینیفر یک ساحره ی قدرتمند و با استعداد که عشق حقیقی گرالت و حکم مادرخوانده ی سیری را دارد. ینیفر سال ۱۱۷۳ و در روز جشن بلیتین ((belleteyn) آخرین روز آپریل و اولین روز می که شکوفا شدن طبیعت رو جشن میگیرند) در ونگربرگ، پایتخت اِدِرْن متولد […]
lightbox