اسرار پنهان کفن تورین منصوب به حضرت عیسی

اسرار پنهان کفن تورین منصوب به حضرت عیسی در سال ۱۸۹۸ بعد از شک های زیاد…

معمای مرموز و حوادث عجیب ویرجینیا امریکا در سال ۱۹۶۶

معمای مرموز و حوادث عجیب ویرجینیا امریکا در سال ۱۹۶۶ در دنیا همواره شاهد اتفاقاتی هستیم…

معماهای هولناک و رازالود تاریخ ؛ وقایع استراسبورگ آلمان سال ۱۵۱۸

معماهای هولناک و رازالود تاریخ ؛ وقایع اسرارآمیز استراسبورگ آلمان سال ۱۵۱۸ علم پزشکی از ابتدا…

ماجرای عجیب زن کنار جاده

ماجرای عجیب ماجرای عجیب شبی زن و شوهری در حال سفر با ماشین در شب بودند…

داستان ترسناک خانه متروکه

داستان ترسناک خانه متروکه داستان ترسناک خانه متروکه من یک برادر بزرگتر دارم که ۳ سال…

ماجرای عجیب کشتی تایتانیک واقعی

کشتی تایتانیک واقعی کشتی تایتانیک واقعی ۱۴ سال پیش از رویداد غرق شدن تایتانیک شخصی به…

ماجرای عجیب کتاب آخرالزمان و راز اعداد

ماجرای عجیب کتاب آخرالزمان کتاب آخرالزمان ادگار در شبی ناگهان افسرده میشود.سال های اخر زندگی وی…