مایکروسافت به دنبال حذف سرویس Xbox Live Gold است

سرویس Xbox Live Gold بر اساس گزارش جدیدی از جف گراب، مایکروسافت به دنبال حذف سرویس…