فیلم بعد از رفتن روز چهارشنبه اکران خواهد شد | با بازی صابر ابر و سارا بهرامی

فیلم بعد از رفتن روز چهارشنبه اکران خواهد شد. این فیلم به کارگردانی رضا نجاتی از…