بازگشت رضا عطاران به سینما با سریال کمدی دفتر یادداشت

رضا عطاران بعد از گذشت ۱۱ سال با سریال کمدی دفتر یادداشت به کارگردانی کیارش اسدی…