بازگشت رسول صدر عاملی به کارگردانی پس از گذشت ۶ سال با فیلم زیبا رهایم کن

رسول صدر عاملی که از ساخت آخرین اثر سینمایی‌اش ۶ سال می‌گذرد ، قصد دارد با…