بایگانی برچسب ها: جهنم

دروازه جهنم از واقعیت تا افسانه

دروازه جهنم از واقعیت تا افسانه دروازه جهنم از واقعیت تا افسانه در دهه ۸۰ قرن ۲۰ میلادى دانشمندان روسى در سیبرى دسته اى از آزمایشات حفارى را به سرپرستى دکتر پرفسور آزاکوف اجرا می کردند. این گودال ها معمولا به هدف تحقیقات ژئوتکنیک (مهندسی جغرافیایى) و یافتن مکانی از ذخایر نادر معدنی حفر می […]
lightbox