چگونه تراست ولت خود را شارژ کنیم؟

کاربران برای شارژ کردن تراست ولت خود به دو روش می‌توانند اقدام کنند. در روش اول…