آیا نسخه‌ی PS5 بازی Star Wars Jedi: Fallen Order زودتر از موعد منتشر میشود ؟

آیا نسخه‌ی PS5 بازی Star Wars Jedi: Fallen Order زودتر از موعد منتشر میشود ؟ پیش…