استودیو WB Games Montreal سازنده بازی Gotham Knights ، درحال کار بر روی یک بازی AAA است

استودیو WB Games Montreal به نظر می رسد WB Montreal با توجه به لیست استخدام هایی…