معرفی نژاد وارگ ها (wargs) در سرزمین میانه

وارگ ها نژادی گرگ مانند از سرزمین میانه هستند که در کوهستان مه آلود ژندگی میکنند،اگر…