معرفی نژاد ترول ها (Troll) در سرزمین میانه

معرفی نژاد ترول ها (Troll) در سرزمین میانه معرفی نژاد ترول ها (Troll) در سرزمین میانه…

معرفی نژاد Troll ( ترول ها ) در دنیای وارکرفت

توی افسانه‌ها و اساطیر نواحی اسکاندیناوی و نوردیک از موجودی به اسم ترول نام برده شده…