بازی Throne and Liberty در رویداد Summer Game Fest معرفی شد

بازی Throne and Liberty معرفی شد. این MMORPG بسیار مورد بحث آمازون است که دارای انواع…