در مراسم THQ Nordic 2022 چه اتفاقاتی رخ داد؟

مراسم THQ Nordic 2022 در طی مراسم THQ Nordic 2022 بازی های جدیدی معرفی شد و…