بازی The Witcher 4 حماسه گرالت را ادامه خواهد داد

بازی The Witcher 4 حماسه گرالت را ادامه خواهد داد در مصاحبه اخیر، سباستین کالمب، کارگردان…

کارگردان The Witcher 3 از سی دی پراجکت رد جدا شد.

کارگردان The Witcher 3 از سی دی پراجکت رد جدا شد. آقای Konrad Tomaszkiewicz کارگردان موفقترین…