دنباله فیلم The Tomorrow War روی بیگانه‌ها و زادگاه آنها تمرکز دارد.

دنباله فیلم The Tomorrow War روی بیگانه‌ها و زادگاه آنها تمرکز دارد. کریس مک‌کی (Chris McKay)…