نقد فیلم The Prestige 2006

نقد فیلم The Prestige 2006 کریستوفر نولان را ” نابغه بریتانیایی ” خطاب می‌کنند، در جهاتی…