The Meg 2 : جیسون استاتهام درباره قسمت بعدی فیلم مگ می گوید

The Meg 2 ستاره قسمت قبلی،  جیسون استاتهام می گوید ، فیلم Meg 2 از ژانویه…