بررسی قسمت آخر فصل دوم Invincible

بررسی قسمت آخر فصل دوم Invincible؛ با کنترل امجی همراه باشید. قسمت هشتم و پایانی فصل…

تریلر بازی The Invincible با تمرکز بر Yasna منتشر شد

تریلر جدید بازی The Invincible از Starward Industries با تمرکز بر شخصیت اصلی یسنا در دسترس…