بازی The Gap در مراسم Future Games Show 2022 معرفی شد

بازی The Gap در طی مراسم Gamescom 2022 بازی The Gap معرفی شد. The Gap یک…