تریلر بازی The Dark Pictures: The Devil In Me منتشر شد

تریلر بازی The Dark Pictures: The Devil In Me در طی مراسم Gamescom 2022 تریلر بازی…