لوگو قسمت ۴ احضار The Conjuring: Last Rites رونمایی شد

لوگو قسمت ۴ احضار The Conjuring: Last Rites رونمایی شد. فیلم The Conjuring: Last Rites یک…