تاریخ انتشار بازی The Bookwalker: Thief of Tales در Future Games مشخص شد

تاریخ انتشار بازی The Bookwalker: Thief of Tales در Future Games مشخص شد و اکنون نسخه…